Specialpedagog – jobb

Alla elever i grund- och gymnasieskolan har idag rätt till att nå så lång som möjligt i den kunskapsutveckling som är möjlig utifrån elevens förutsättningar. För att få detta har eleverna rätt till egen ledning och stimulans i skolan anpassad för en själv om svårigheter finns. Det kan innebära extra stöd och anpassningar.

Extra anpassningar för eleven

Om en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som satts upp kan extra anpassningar vara aktuellt. Detta kan vara:

 • Hjälp att strukturera dagen
 • Extra tydliga instruktioner
 • Anpassade läromedel
 • En speciallärare som arbetar extra mycket med eleven.

En speciallärare, också kallad specialpedagog är idag ett populärt och funktionellt val för en elev med svårigheter. Upplever du att ditt barn behöver denna typ av hjälp, kontakta skolan för råd hur du går vidare. Du kan även på skolverket.se läsa mer om särskilt stöd i skolan.

Vad är en specialpedagog?

Som specialpedagog arbetar man med elever på en skola som har särskilda undervisningsbehov. Vilka du kan se nedan:

 • Funktionshinder
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Intellektuella hinder
 • Psykiska hinder

Specialpedagoger kan också undervisa elever som behöver stöd i en mindre grupp utanför klassrummet och fungera som stöd för lärare inom det pedagogiska arbetet. På framtid.se kan du läsa mer om vad en specialpedagog är och vad en sådan person gör i sitt yrke.

Jobba som specialpedagog

Är du intresserad av att jobba som specialpedagog? På specialpedagog.se kan du idag hitta och bläddra bland mängder av lediga specialpedagogjobb runt om i landet. Det du behöver göra är att välja önskad ort och kommun för att sedan hitta rätt tjänst för dig. Idag finns det många barn som behöver just din hjälp med extra tillsyn och uppmärksamhet. Du kan också kolla in ledigajobb.se där du också kan hitta mängder av jobb som passar specialpedagoger.

Egenskaper man behöver för att jobba som specialpedagog

 • Tålamod
 • Inlevelseförmåga
 • Pedagogisk
 • Bra med barn
 • Engagerad
 • Ansvarsfull
 • Positiv
 • Kommunikativ
 • Kreativ
 • Tydlig ledare
 • Flexibel
 • Samarbetsförmåga
 • Bra på att skapa relationer

Specialpedagog - arbetsuppgifter

Så vad gör en specialpedagog egentligen mer än att hjälpa barn med sin inlärning i skolan? Svaret här är väldigt varierande. Specialpedagoger kan ha olika specialistområden vilket gör att rollen för en specialpedagog kan se väldigt olika ut. Under ser du en lista på vanliga specialistområden som en specialpedagog innehar, samt vilka ytterligare arbetsuppgifter som kan tänkas förekomma.

 • Tal- och språksvårigheter
 • Synskadade
 • Hörselskadade
 • Elever med funktionsvariation

Arbetsuppgifter utöver specialpedagogiken i skolan:

 • Samverkan med polis, ungdomsgård och elevers närmiljö
 • Arbeta med habilitering för handikappade barn
 • Rehabilitering för synskadade
 • Träna hörselskadade
 • Hjälpa barn som riskerar att få problem utanför skolan

Lön – specialpedagog

Enligt statistik från specialpedagog.se tjänar en specialpedagog i snitt 39 300 kronor i månaden. Dock kan en lön för en specialpedagog variera på grund av olika faktorer som kan spela in. Vilka du ser nedan.

 • Relevant utbildning
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Arbetslivserfarenhet
 • Ålder
 • Vart i landet du jobbar

Lönestatistik genom åren

Nedan kan du se en lista på statistik vad en specialpedagog haft i lön de senaste åren.

År Samtliga Privata Offentliga
2019 39 300 kr 35 000 kr 40 100 kr
2018 38 600 kr 36 300 kr 38 800 kr
2017 37 200 kr 34 200 kr 37 600 kr
2016 35 900 kr 34 100 kr 36 100 kr
2015 34 000 kr 32 900 kr 34 200 kr
2014 32 800 kr 31 100 kr 33 000 kr